>

Oświadczenie o ochronie prywatności - DECEUNINCK

1.Co obejmuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności?

 

Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy:
 • odwiedzasz lub skorzystasz ze strony internetowej www.deceuninck.pl, należącej do Deceuninck Poland Sp. z o.o.  i/lub przekazujesz dane osobowe (np. wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail, nawiązując kontakt telefoniczny, subskrybując nasz biuletyn, itp.),
 • korzystasz z naszych produktów lub usług,
 • współdziałasz z Deceuninck Poland Sp. z o.o. poprzez inne kanały sprzedaży lub marketingu (np. osobiste spotkania lub wizyty, targi, media społecznościowe itp.) ,
 • jednoznacznie akceptujesz niniejszą Politykę prywatności.

2.Kto przetwarza dane osobowe?

 

2.1Administrator

Deceuninck Poland Sp. z o. o. (zwany dalej: Deceuninck) jest Administratorem; określa cel i środki przetwarzania Twoich danych osobowych i można się z nim skontaktować w następujący sposób:
 • drogą pocztową pisząc na adres: Deceuninck Poland Sp. z o.o., Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz, Polska
 • telefonicznie pod numerem: +48 61 818 70 00
 • przez e-mail: deceuninck.polska@deceuninck.com
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.deceuninck.pl

2.2Podmiot przetwarzający

Deceuninck wyznacza podmioty przetwarzające dane. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe na żądanie lub w ramach polecenia lub w imieniu Deceuninck, przy czym jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

 

3.Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 

Deceuninck oświadcza, że ​​gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są istotne lub niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. W zależności od tych celów Deceuninck przetwarza następujące kategorie danych osobowych (lista nie jest wyczerpująca):
 • twój adres IP;
 • Twoje imię i nazwisko oraz dane adresowe;
 • Twój adres email;
 • Twój numer telefonu;
 • Dane Twojego pracodawcy lub firmy, którą reprezentujesz;

4.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

 

Deceuninck przetwarza Twoje dane osobowe z następujących względów prawnych:
 • z powodu wdrożenia umowy zawartej lub czynności poprzedzających zawarcie umowy podczas składania przez Ciebie wniosku;
 • ze względu na uzasadnione zainteresowanie Deceuninck, aby pomóc Ci w zakresie naszych produktów lub usług;
 • ze względu na Twoją zgodę i wyraźną akceptację tego Oświadczenia o zachowaniu prywatności.

5.W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

 

Deceuninck przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • aby zapewnić Ci bezpieczne, optymalne oraz osobiste doświadczenie i obsługę;
 • do zarządzania relacją umowną z klientem, w tym ofertowania, fakturowania i wsparcia lub realizacji zleceń;
 • aby informować Cię o naszych ulepszeniach, zmianach, ofertach, promocjach, działaniach itp.

6.Kto otrzymuje dane osobowe?

 

Deceuninck przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie dla siebie i dla własnego użytku wewnętrznego z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, które działają wyłącznie zgodnie z instrukcjami Deceuninck. Twoje dane osobowe nie zostaną sprzedane, przekazane ani ujawnione osobom trzecim, chyba że wcześniej dałeś na to wyraźne pozwolenie.

Deceuninck podjął również odpowiednie środki prawne i techniczne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych i ich używania.

W zależności od celu przetwarzania dane mogą zostać przekazane naszym dystrybutorom, architektom, kontrahentom i niezależnym przedstawicielom. Deceuninck podjął również niezbędne środki w odniesieniu do tych osób trzecich, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych. W zależności od konkretnych czynników, osoba trzecia będzie również uważana za odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

7.Jak długo przechowywane są dane osobowe?

 

Deceuninck będzie przechowywać Twoje dane osobowe
 • tak długo, jak będzie to konieczne lub istotne dla zamierzonych celów;
 • w czasie trwania zobowiązania prawnego;
 • lub do czasu, kiedy zostanie zakończony spór prawny lub dochodzenie w odniesieniu do produktów i usług dostarczanych przez Deceuninck.

8.Jakie masz inne prawa?

 

8.1 Prawo do informacji

Deceuninck pragnie Cię poinformować za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w możliwie najdokładniejszy sposób na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane do uzasadnionych celów w odpowiedni, stosowny, bezpieczny i proporcjonalny sposób; będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne i zawsze z najwyższą troską o ich integralność i poufność.

8.2 Prawo dostępu do danych

Masz zawsze prawo sprawdzić zgodność z prawem każdej operacji przetwarzania danych osobowych oraz poprosić Deceuninck o dostarczenie informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, okres, w którym dane będą przechowywane oraz swoich praw.
 
Masz również prawo poprosić Deceuninck o kopię przetworzonych danych osobowych. Kopia ta powinna być udostępniona bezpłatnie, chyba że Twoja prośba jest nieuzasadniona lub nadmierna. W takim przypadku Deceuninck może naliczać koszty administracyjne.

8.3 Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych lub do uzupełnienia niekompletnych danych składając prosty wniosek do Deceuninck.

8.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do uzyskania od Deceuninck zgody na usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu aby nadal je przechowywał. Możesz skorzystać z tego prawa w następujących przypadkach:
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • udowodnisz, że Deceuninck bezprawnie przetwarza Twoje dane;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodności z obowiązującym prawem;
 • wycofujesz zgodę, na podstawie której przetwarzane są Twoje dane osobowe i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych;
 • z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu (patrz punkt 8.6)
Deceuninck zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia wniosku o usunięcie danych i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że skasowane dane osobowe są tymczasowo przechowywane w niewidocznym miejscu.

8.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych w jednym z następujących przypadków:
 • kwestionuresz dokładność danych osobowych, które zostały przetworzone przez Deceuninck, a Deceuninck otrzymał rozsądny termin na sprawdzenie poprawności danych osobowych;
 • udowodnisz, że przetwarzanie danych przez Deceuninck było niezgodne z prawem i zażądałeś ograniczenia ich użycia;
 • Deceuninck nie potrzebuje już danych, ale są one wymagane przez Ciebie w celu ustalenia roszczenia prawnego;
 • z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu (patrz punkt 8.6)

8.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach "marketingu bezpośredniego". Deceuninck zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie wykaże, że jest przekonujący powód do ich przetworzenia, który unieważni Twoje prawa i wolności. W takim przypadku zostanie to Państwu również przekazane.

8.7 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania danych, które przekazałeś Deceuninck w oparciu o pozwolenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do ponownego wykorzystania ich do innych usług, a tym samym przeniesienia danych do innego administratora, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

8.8 Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego podejmowania decyzji

Masz prawo sprzeciwić się decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - bez ingerencji człowieka - które znacząco wpływa na Ciebie lub wywołuje skutki prawne. Deceuninck oświadcza, że ​​nie podlegasz automatycznemu podejmowaniu decyzji w żadnej z czynności związanych z przetwarzaniem danych przez Deceuninck.

 

9.W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz przesłać pisemny wniosek i dowód tożsamości do Deceuninck korzystając z jednego z następujących kanałów:
 • listem poleconym do: Deceuninck Poland Sp. z o.o., Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz, Polska
 • przez e-mail na adres: deceuninck.polska@deceuninck.com

10.Z jakich plików "cookies" korzystamy?

 

Podczas odwiedzania strony internetowej Deceuninck możliwe jest, że niektóre pliki "cookies" zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików "cookies".

 

11.Jak złożyć skargę?

 

Jeśli masz zastrzeżenia co do przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy wdzięczni, jeżeli skontaktujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych określonych w artykule 9, abyśmy mogli rozwiązać ten problem.
 
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych korzystając z tego linku.

 

12.Czy to Oświadczenie o zachowaniu prywatności może się zmienić?

 

Deceuninck zawsze ma prawo w dowolnym momencie uzupełnić lub zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, w takim przypadku zmiany będą miały natychmiastowy skutek po ich publikacji na stronie internetowej. Należy regularnie przeglądać niniejszą Politykę zachowania prywatności, aby dowiedzieć się o jej zmianach. Kontynuacja umowy lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług będzie traktowane jako akceptacja wszelkich zmian wprowadzonych do aktualnej Polityki zachowania prywatności.

 

13.Właściwe prawo i właściwość sądu

 

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności podlega przepisom ustawowym i wykonawczym Rzeczypospolitej Polskiej.