>

Inoutic z tytułem „Solidny Pracodawca 2016”

Inoutic / Deceuninck to firma, która stawia sobie ambitne cele zarówno w obszarze produkcji, logistyki i obsługi Klientów, jak również z zakresie polityki personalnej. „Jakość i serwis klasy Inoutic”, to motto, które przyświeca nam we wszystkich działaniach zewnętrznych i wewnętrznych.Nasza strategia, zbudowana w oparciu o najwyższe standardy jakościowe i ilościowe, przynosi wymierne efekty. Jednym z dowodów na to jest otrzymany właśnie przez naszą firmę tytuł „Solidny Pracodawca 2016”. Uzyskane wyróżnienie pokazuje nam, że w zakresie naszej polityki HR zmierzamy w dobrym kierunku, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Z drugiej strony zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia naszej polityki personalnej i motywuje nas do kolejnych zmian w tym zakresie. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy ubiegające się w tym roku o tytuł „Solidnego Pracodawcy” poddane zostały wnikliwej ocenie według 10 kryteriów:
1. Ścieżka kariery i szkolenia pracowników
2. Pomoc w osobistym rozwoju pracownika
3. System motywacyjny
4. Przestrzeganie prawa pracy
5. Terminowość wypłat wynagrodzenia
6. Warunki pracy i przestrzeganie przepisów BHP
7. Warunki socjalne
8. Dynamika zatrudnienia w ostatnich latach
9. Społeczna odpowiedzialność firmy
10. Opinie o firmie.

Cieszymy się, że Inoutic / Deceuninck został pozytywnie oceniony przez Kapitułę Konkursową i wszedł do grona najlepszych polskich pracodawców. Czytaj więcej>>