EcoPowerCore

Odpowiedzią Deceuninck w zakresie zrównoważonego rozwoju jest nowoczesny, wysokiej jakości materiał PVC do produkcji profili okiennych, uzyskiwany z recyklingu – Eco PowerCore (w skrócie EPC). Powtórne wykorzystanie i przetwarzanie PVC to przejaw troski o środowisko naturalne, które pozwala spełnić wymagania prawne przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności.
 
Jedną z największych korzyści EcoPowerCore są jego doskonałe właściwości mechaniczne. W porównaniu ze świeżym PVC charakteryzują się on większą jednorodność mieszaniny. Dodatkowo EPC jest bardzo mocne, trwałe i jest doskonałym izolatorem termicznym. Właściwości EcoPowerCore i jego skład chemiczny są ściśle monitorowane i nadzorowane przez niezależne instytucje ekspertów.