PVC – surowiec odnawialny?Wbrew stereotypom PVC nie jest surowcem, który wyrzuca się po jednorazowym wykorzystaniu. Nasze produkty mogą służyć ponad 50 lat, a następnie można je poddać recyklingowi i znowu wykorzystać – i tak aż​ do dziesięciu razy!​
Tworzymy gospodarkę zamkniętego obiegu. ​Chętnie wdrażamy projekty mające za cel ponowne wykorzystanie produktów z PVC. Stworzyliśmy specjalną jednostkę recyklingową w Diksmuide w Belgii. Uruchomiliśmy kompletną sieć odbioru odpadów z tego materiału, także konsumenckich, a zużyte okna przetwarzamy na nowe. Dzięki tym działaniom rocznie przetwarzamy ponad 2 miliony okien, które znalazłyby się na składowiskach odpadów.