>

Przegląd wiadomości z branży, październik 2021

W tym miesiącu w naszym przeglądzie przyjrzymy się innowacyjnym technologiom kształtującym sektor budowlany i architektoniczny, materiałom budowlanym o obiegu zamkniętym stosowanym w Czechach, planom dla miast neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w UE, certyfikatowi BREEAM Excellent dla nowego budynku samorządu lokalnego w Antwerpii oraz dziesięciu najlepszym i największym europejskim firmom budowlanym.

Certyfikat BREEAM Excellent dla nowego budynku samorządu lokalnego w Antwerpii

Dwa lata po otwarciu 58-metrowy budynek samorządowym we flamandzkiej Antwerpii otrzymał certyfikat BREEAM Excellent. Konstrukcja o obracanej strukturze i trójkątnych oknach zaprojektowana przez Xaveer de Geyter Architects jest prawdziwym punktem orientacyjnym i od razu przyciąga uwagę każdego, kto wjeżdża do miasta od wschodu. Provinciehuis, jak nazywają go lokalni mieszkańcy, otoczony jest parkiem publicznym z rozległymi terenami zielonymi, poprzecinanymi krętymi ścieżkami.

BREEAM, czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method (z ang. „metoda oceny środowiskowej zakładu badań budowlanych”) określa wydajność budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju za pomocą dziewięciu kategorii oceny: zarządzanie, energia, zdrowie i dobre samopoczucie, transport, woda, materiały, odpady, użytkowanie gruntów oraz ekologia i zanieczyszczenie. Więcej informacji o tym fascynującym budynku można znaleźć tutaj.

Rewolucyjne pomysły zmieniają sektor budowlany

Technologia gwałtownie zmienia świat budownictwa. Które pomysły i innowacje będą kształtować sektor w najbliższych latach? World Construction Today wskazuje siedem najważniejszych technologii mających wpływ na przyszłość i teraźniejszość.

Pierwsze na liście jest projektowanie wspomagane komputerowo: przełomowa technologia, która miała i będzie mieć ogromny wpływ na architekturę i budownictwo. Dalsza cyfryzacja sprawi, że proces projektowania i budowy stanie się jeszcze bardziej przejrzysty i skuteczny. To samo można powiedzieć o Building Information Management (BIM): umożliwia architektom, inżynierom i zleceniodawcom współpracę w sposób zapewniający wszystkim stronom pełną przejrzystość. Stosowanie tych samych modeli 3D i wszystkich instalacji projektu, w tym klimatycznych i elektrycznych, zapewnia wyraźny przegląd wszystkich szczegółów konstrukcyjnych i projektowych. Pełen artykuł z pozostałymi pięcioma innowacjami można znaleźć tutaj.

GettyImages-1277750229-min.jpg

Gdy odpady stają się surowcami budowlanymi

Przyszłość Pragi jest zielona, zrównoważona i przepływająca w obiegu zamkniętym. Stolica Czech ostatnio zatwierdziła Plan Klimatyczny na 2030 r., który przedstawia szczegółowe cele prowadzące do 45% ograniczenia emisji CO2 do 2030 r. Plan w dużym stopniu koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym.

Jedna z nowych inicjatyw obejmuje utworzenie punktów ponownego wykorzystania materiałów, w których można zostawić niechciane przedmioty, aby można było je poddać recyklingowi i zastosować do innych celów. Żużel powstały w wyniku spalania tych odpadów może być przetwarzany na surowce i wykorzystywany w budownictwie, np. jako warstwa podkładowa przy budowie dróg. Pełną historię można przeczytać tutaj.

GettyImages-1179506300-min.jpg

NetZeroCities pomaga europejskim miastom w uzyskaniu neutralnego wpływu na klimat

Nie jest tajemnicą, że globalny kryzys klimatyczny osiągnął stan wyjątkowy. Zgodnie z Porozumieniem Paryskim Europa zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 do 2030 r. o 55% oraz osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy projekt NetZeroCities, który rozpoczął się w październiku 2021 r., to czteroletni plan, który pomoże europejskim miastom w osiągnięciu tego celu.br />
NetZeroCities jednoczy 33 partnerów z 13 europejskich krajów. Partnerzy ci będą współpracować ze sobą, aby pomóc miastom w pokonaniu barier strukturalnych, instytucjonalnych i kulturowych na drodze do uzyskania neutralnego wpływu na klimat. Aby dowiedzieć się więcej o narzędziach, które umożliwią ten proces, zapoznaj się z tym artykulem.

GettyImages-1257887161-min.jpg

Dziesięć najlepszych firm w Europie

Construction Europe opublikowała listę największych firm budowlanych w Europie. Na podstawie przychodów z 2020 r. przedstawiano interesujący wgląd w konsekwencje pandemii COVID-19. Lista ujawnia także, że 100 najlepszych firm w branży budowlanej wygenerowało w 2020 r. łączny przychód 438,5 mld euro, co stanowi spadek zaledwie o 6,6%. Jest to całkiem imponujący wynik, biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki panujące podczas roku koronawirusa. Tutaj poznasz dziesięć najlepszych firm.

GettyImages-1276630088-min.jpg