>

Ogólnopolskie Forum Stolarki 2023 za nami!

Pod koniec października spotkaliśmy się na Ogólnopolskim Forum Stolarki 2023 w Hotelu Windsor w Jachrance. To ważne wydarzenie, które jest organizowane co roku przez Centrum Analiz Branżowych (CAB Research Agency).
Kilka słów o Ogólnopolskim Forum Stolarki
Ogólnopolskie Forum Stolarki jest jednym z kluczowych eventów w branży stolarki otworowej. Stanowi też dobrą okazję, by porozmawiać o różnych wyzwaniach aktualnego rynku w wymagających warunkach, wyznaczyć sobie cele w długoterminowej perspektywie.
OFS pomaga w wymianie pomysłów – uczestniczą w nim m.in. eksperci z branży stolarki. My opowiedzieliśmy o naszych doświadczeniach na temat działalności skupionej na kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz planami działań z tego zakresu.

ogolnopolskie-forum-stolarki-2023.jpg