Ogólnopolskie Forum Stolarki – tym razem online

obraz_2020-11-25_101657.png

Ogólnopolskie Forum Stolarki odbędzie się 17-19 listopada – tym razem jednak online. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży – cieszymy, że możemy mu partnerować. Porozmawiamy m.in. o ekologii w branży budowlanej.
18 listopada nasz ekspert, Krzysztof Kalita, opowie o naszej autorskiej filozofii gospodarki zamkniętego obiegu. Pozwala ona na recykling PVC i uzyskanie materiału, który można ponownie wykorzystać. Kwestia ekologii jest jednym z najważniejszych elementów naszej strategii działania.

Link do rejestracji: https://lnkd.in/eyZqaSM