Industry Digest – kwiecień 2021 r.

W kwietniowym wydaniu Industry Digest omawiamy bardziej szczegółowo nowe francuskie narzędzie pomiaru wydajności energetycznej, stanowcze wspólne oświadczenie na temat budownictwa ekologicznego w Holandii, wdrażane wkrótce przepisy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w Belgii oraz sukces modułowych szpitali w Rumunii, w których leczy się chorych na COVID-19.

Grupy ds. budownictwa i ochrony środowiska w Holandii wzywają do konstruowania ekologicznych domów



Oczekuje się, że w nadchodzącej dekadzie w Holandii wybuduje się niemal milion nowych domów. Pytanie, jakie dziś zadaje sobie wiele organizacji, dotyczy ich oddziaływania na środowisko. W trosce o zachowanie zielonego charakteru holenderskich miast i społeczności grupa deweloperów, banków i organizacji ds. ochrony środowiska wydała wspólne stanowcze oświadczenie. Zdaniem jej przedstawicieli nadszedł już czas zwiększania, a nie zmniejszania bioróżnorodności w kraju.

Wśród nich są organizacje ds. ochrony środowiska, takie jak Natuur & Milieu, NL Greenlabel i Holenderskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków. Jednak zaangażowaniem wykazały się także duże firmy budowlane np. Volkerwessels, Ballast Nedam, BAM Wonen i Heijmans.

W swoim manifeście „Building for Nature” grupa sformułowała wyrazisty komunikat skierowany do rządu Holandii, w którym zaznacza, że środowisko naturalne powinno być istotnie uwzględniane we wszystkich nowych projektach budowlanych. Grupa oczekuje, że w nowym porozumieniu koalicyjnym premiera Marka Rutte’a zostanie uwzględniony „standard dla natury”. „Potrzebujemy jasnych przepisów tworzących równe warunki pozwalające człowiekowi na harmonijne współżycie z przyrodą” – mówi Onno Dwars, dyrektor generalny Ballast Nedam Development. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dutch government pressured to ‘build for nature’

W ramach francuskiego projektu SEREINE wprowadzono nową metodę pomiaru energii, która może okazać się cenna dla całego sektora energetycznego. Projekt stanowi jedyną metodę operacyjną pozwalającą na niezawodny pomiar wydajności cieplnej budynku w niecałe 24 godziny. Metoda ta może okazać się prawdziwym przełomem dla każdego, kto zajmuje się wydajnością energetyczną: od deweloperów i właścicieli projektów po władze publiczne.

Współpraca partnerska w całym sektorze



SEREINE to ambitny projekt w ramach programu PROFEEL dotyczący innowacji w zakresie oszczędności energii w budynkach – również mieszkaniowych. Realizuje go Agencja ds. Jakości w Budownictwie (AQC), a koordynuje Naukowo-Techniczne Centrum Budowlane (CSTB) z Francji.

Ponad 20 naukowców i techników pomiarowych pracuje nad projektem SEREINE od 2019 r. Bierze w nim udział 7 państwowych i prywatnych organizacji badawczych. Zespół współpracuje z przedstawicielami całego sektora remontowego: od firm i rzemieślników, poprzez biura projektowe i architektoniczne, a na właścicielach projektów i operatorach pomiarów kończąc. Naturalnie głównym celem projektu jest tworzenie nowych metod pomiarów wydajności energetycznej spełniającej potrzeby wszystkich graczy sektora. Pełne informacje znajdują się tutaj.

New energy efficiency measurement tool

Wyjaśnienie nowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego



We współczesnym sektorze budownictwa kluczową rolę odgrywa ognioodporność. Kiedy w 2017 r. pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie wywołał szok na całym świecie, wiele grup eksperckich rozpoczęło pracę nad propozycjami i nowymi przepisami, które zwiększyłyby bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków. W Belgii gotowy do wdrożenia jest nowy zestaw przepisów.

Aby zwiększyć wiedzę w zakresie wkrótce wdrażanych przepisów w Belgii oraz je wyjaśnić, krajowa Federacja Budownictwa Aluminiowego (FAC) zorganizowała na ten temat seminarium internetowe. Sven Eeckhout, który jest starszym menedżerem ds. projektów Wydziału Akustyki, Elewacji i Stolarstwa w Naukowo-Technicznym Centrum dla Firm Budowlanych (WTCP), przybliża treść wdrażanych wkrótce przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego elewacji. Oczekuje się, że nowe przepisy zostaną opublikowane w dekrecie królewskim jesienią 2021 r., a najpóźniej wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Pełne informacje znajdują się tutaj.

New Belgian fire safety regulations explained

Rumuńskie biuro architektoniczne zaprojektowało modułowe szpitale o powierzchni ponad 23 000 m2, w których leczeni są chorzy na COVID-19



Rumuńskie biuro architektoniczne specjalizujące się w architekturze obiektów dla służby zdrowia Tessaract zaprojektowało łącznie 7 szpitali modułowych po wybuchu pandemii COVID-19 w ubiegłym roku. Szpitale te, w których leczone są poważne i umiarkowanie poważne przypadki zachorowań na COVID-19, zbudowano z kontenerów, które w innym przypadku stałyby puste i niewykorzystane w krajowych portach.

Raluca Șoaita, założycielka Tessaract Architecture, mówi, że zespół nie wahał się z działaniami, kiedy pandemia dotarła do Europy Zachodniej na początku 2020 r. Projektanci biura zdołali stworzyć pierwsze modułowe konstrukcje za kwotę zaledwie 6000 EUR za kontener. Ich zdaniem moduły te można wykorzystać w przyszłości do innych celów w innych sektorach np. logistyki, przemysłu i rolnictwa. Pełne informacje znajdują się tutaj.

Modular COVID hospitals rise in Romania